Magyarországi középiskolák

Jelenleg az alábbi partneriskoláknak nyújtunk térítésmentes szolgáltatásokat és diákjaiknak kedvezményeket.

Eötvös József Gimnázium Budapest
Eötvös József Gimnázium Budapest

A Gimnázium több mint 160 éves múltra tekint vissza. Az iskola élete az egykori nemes elődök példáját megőrizve és azt követve sok változáson ment át. Ma is a magyar közoktatás egyik elismert központja. Népszerűségének, szellemiségének, eredményességének és folyamatos megújulási képességének köszönhetően a mai napig a legjobb iskolák közé tartozik. Iskolájukat elsősorban olyan intézménynek tekintik, amely kultúrát közvetít az itt zajló oktató-nevelő munka segítségével.

Városmajori Gimnázium Budapest
Városmajori Gimnázium Budapest

A Városmajori Gimnáziumot 1989-ben azzal a céllal alapították, hogy a modern pedagógiai elveknek és módszereknek megfelelő új épületben széles látókörű, kimagasló kvalitású diákokat képezzenek.
Ezt a célt az iskola elérte, az ezredforduló óta az ország legjobb iskolái között tartják számon.
Képzési formái között megtalálható a komplex emelt szintű hat évfolyamos, a német és spanyol nyelvi előkészítő, valamint a többféle emelt szintű képzést nyújtó négy évfolyamos is.


Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egyetemi gyakorló iskola Budapest VIII. kerületében. Országos hírű speciális matematika tagozata, ahol több, mára elismert matematikus is végzett. Tanulói évről-évre kiváló eredményeket érnek el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken és a Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákon a legkülönfélébb tárgyakból. A továbbtanulási arány is hasonlóan magas, általában a tanulók 99%-a bekerül az általa választott felsőoktatási intézménybe.

Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest

Az iskola általános alapelve: A gyerek nem az életre készül, hanem él. Az AKG jelenelvű, szabad, személyközpontú, alternatív iskola. Szakmai programja szerint a működés középpontjában az egyes gyerek áll, ezért a személyes kapcsolatokat leginkább erősítő, folyamatos együttműködést igénylő szervezeti és tevékenységformákat alakították ki. Az AKG programja szorosan kötődik a század eleji reformpedagógiákhoz, pedagógiai alternatívákhoz; érték, norma és képzési alternatívákat kívánnak közvetíteni diákjaik számára.


Szent István Gimnázium Budapest
Szent István Gimnázium Budapest

A budapesti Szent István Gimnázium 1902-ben nyitotta meg kapuit VII. kerületi Külső Magyar Királyi Állami Főgimnázium néven. 1908 óta működik a Városliget mellett, az Ajtósi Dürer sorra nyíló szecessziós épületben. 1921-ben vette fel a Szent István nevet. A gimnázium célja, hogy tanulóikat folyamatos önművelésre képes, szellemileg és erkölcsileg igényes felnőttekké nevelje. Oktatási tevékenységük továbbtanulásra ösztönzi és készíti fel diákjaikat.

Lauder Javne Iskola Budapest
Lauder Javne Iskola Budapest  

Az iskola elsődleges célkitűzése a hatékony értékközvetítés, amelyben központi szerepe van a zsidó hagyományok megismertetésének. Céljuk, hogy a csatlakozó fiatalok magasan képzett, felelősen cselekvő, innovatív tagjaivá váljanak a zsidó közösségnek és a magyar társadalomnak. Fontos számukra, hogy diákjaik tanulmányaik befejeztével képesek legyenek az önálló tanulásra, felelős döntések meghozatalára, nyitottak legyenek környezetükre.


Miskolci Herman Ottó Gimnázium
Miskolci Herman Ottó Gimnázium

A Herman Ottó Gimnázium Miskolc egyik legnagyobb, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legnevesebb gimnáziuma. Az elődjében már 1878 óta folyt az oktatás, 1957-ben kapta meg az iskola a Herman Ottó nevet.
A gimnázium alapítása óta az országos szinten stabilan jól teljesítő közoktatási intézmények közé tartozik. 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium, Pilisvörösvár
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium, Pilisvörösvár

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Magyarország legnagyobb német nemzetiségi gimnáziuma. Kiemelt feladata a magyarországi németek nyelvi és kulturális örökségének erősítésevalamint az egyetemes német kultúra közvetítése, amelyre Friedrich Schiller neve is kötelez.


Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola
Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola, Budapest

A Gimnázium Rákospalota legrégebbi középfokú oktatási intézménye. Diákjaikat a fenntarthatóságra nevelés szellemében oktatják, nevelik. Fontosnak tartják hagyományaik, ünnepeik életben tartását, az együtt és egymásért való attitűd kialakítását, a konfliktusok minél hatékonyabb kezelésének megvalósítását, a sokszínűség és egyediség elfogadását.

Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium
Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium

Az iskola fennállása óta egyedi intézmény. Egyik célja, hogy egyedi szakmakínálatuk, színvonalas szakmai oktatásuk ismertségét fenntartsák, kiterjesszék, hogy gimnáziumuk továbbtanulási eredményeivel is vonzó legyen a környező települések diákjai számára. Céljuk továbbá, hogy elfogadó, támogató, szerető közösséget alkossanak, ahova a diákok, tanárok szívesen jönnek tanulni, dolgozni.


Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium dinamikusan fejlődő, fiatalos, barátságos, családias hely, ahol a gyermek társ és a kolléga barát. Fontosak az eredmények, de még fontosabb egymás megbecsülése, így a munka együttműködő légkörben folyik.
Diákjaiknak egy életre szóló útravalót adnak, hogy sokoldalú emberként állják meg helyüket, és stabil tudásukra tovább tudjanak „építkezni”.

Legyen az Ön iskolája is a partneriskolánk!

5 nyomós indok arra, hogy miért érdemes partneriskolává válni:
  • A partneriskola diákjai számára 10 % kedvezményt biztosítunk a komplex tanácsadási programunk árából.
  • A partneriskolát folyamatosan tájékoztatjuk aktuális ösztöndíj lehetőségeinkről.
  • Ingyenes tájékoztató anyagokat küldünk német nyelvterületen történő továbbtanulással kapcsolatban.
  • Térítésmentesen részt veszünk az iskola által szervezett továbbtanulási börzéken, konferenciákon.
  • Munkatársaink előre egyeztetett időpontban, ingyenes tájékoztató előadást tartanak az iskolában “Továbbtanulás német nyelvterületen” címmel osztályoknak, meghívott diákoknak.