Német nyelvi előkészítő – skype

Általános nyelvi órák

Az egyéni oktatási rendünk hatékony és nagy teret biztosít hallgatóinknak az aktív, gyakorlatias, személyre szabott fejlődéshez. Német nyelvtanáraink és hallgatóink együtt dolgoznak azon, hogy a leendő felsőoktatási intézmény által előírt nyelvi követelményeket minél hatékonyabban teljesítsék.

Szaknyelv

Az általános német nyelvet egészíti ki a választott szakiránynak megfelelő szaknyelv megismerése és elsajátítása.

Inspiráló közösség

Mind a mentorok, nyelvtanárok, oktatók, mind a diákok, hallgatók támogató közösséget alkotnak, amelyben a kölcsönös segítségnyújtás és az inspiráló, tudományos szellemi környezet a legmeghatározóbb. Mindez hozzájárul, hogy a diákok a magukkal hozott adottságokat, képességeket a lehető legnagyobb mértékben nyilváníthassák meg a leendő egyetemen, főiskolán.

Program célja

A Studium Akadémia előkészítő programjainak palettáját igyekeztünk úgy kialakítani, hogy bármely külföldi továbbtanulás után érdeklődő megtalálhassa a saját igényeihez leginkább igazodó felkészülési lehetőséget a leendő német nyelvű felsőoktatási tanulmányokhoz.

A nyelvi egyetemi előkészítő program kimondottan a nyelvi felkészítésre fókuszál. Célja, hogy a diákok/hallgatók jó hangulatban és igazán hatékonyan sajátítsák el a német nyelvet a továbbtanuláshoz szükséges színvonalon.

A program keretében egy/két teljes tanév leforgása alatt készítjük fel tanítványainkat arra, hogy sikeresen helyt álljanak az ausztriai, svájci vagy németországi egyetemek valamelyikén.

Kinek ajánljuk?


Előkészítő kurzusaink olyan középiskolás diákoknak szólnak, akik a 11. vagy 12. osztályt végzik, illetve olyan egyetemi, főiskolai hallgatóknak, akik a későbbiekben felsőoktatási (BA, MA, Lehramts-, Diplomstudium, Doktoratsstudium/PhD) tanulmányokat kívánnak folytatni valamelyik német nyelvű felsőoktatási intézményben.


Program időtartama


1 vagy 2 tanév – A nyelvi előkészítő az adott év októberében kezdődik és a következő év júniusában zárul, a szünetek alatt nem folyik oktatás.

Részletek

A nyelvi egyetemi előkészítő program keretében nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanuláshoz szükséges német nyelvtudás megszerzésére, bevezetést adunk a diák által választott tudományterület terminológiájába és a tudományos szövegek „világába”.

Az osztrák, svájci és német egyetemeken a képzések döntő többsége német nyelvű, amelyhez általában magas szintű nyelvtudás elvárt. Még ilyen szintű nyelvtudás mellett is rengeteg nyelvi nehézséget kell leküzdeni az első félévben, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelentkezéshez szükséges, az adott egyetemen elismert nyelvvizsgát megszerezzék a diákok és magabiztos nyelvi háttérrel kezdhessék meg a felsőoktatási tanulmányaikat.

Javaslatot teszünk a – választott egyetem által elfogadott – nyelvvizsga típusát és szintjét illetően is.

A nyelvi felkészítés részeként betekintést nyújtunk Ausztria, Svájc és Németország gazdasági-, társadalmi- és kulturális sajátosságaiba.

De mitől más ez az „iskola”, mint a többi nyelviskola vagy felkészítő? Az első, és legfontosabb, hogy maximálisan a diák egyedi igényeihez igazodik és gyakorlati megközelítéssel, ténylegesen a felsőoktatási kihívásokra készít fel.